Muséet ligger på Vestre Sveindal, helt nord i Audnedal kommune, ved riksvei 42 som går mellom Tonstad og Evje. Det ligger fint til med utsikt ned til Mandalselva, ved vestre bredd, og ligger ca 1 km fra Kollungtveitfossen, som er en av få gjenlevende fosser i elva - så lenge det varer. Muséet består av et gammelt våningshus, en variant av “Mandalske stueform”, med skapsenger, husgeråd og tekstiler fra distriktet. Det er usikkert når huset ble oppført, men sannsynligvis er den eldste delen ca 350 år gammel - hovedhuset nyere. Huset har T-formet grunnplan. Kjøkkenet, som er den eldste del av huset, har “åre”. Ildstedet er murt av stein med en stokk over til å henge gryta i. Kjøkkenet inneholder ellers mange gamle redskaper. Stuene har to senger hver med skap midt mellom. Skap, vegger og dører er rosemalt i 1849 av en lokal rosemaler, Torkel Simonson Flottorp. Bygningen har vært museum siden 1925. Der var da innlagt elektrisitet, noe som var svært uvanlig på landsbygda i 1925. Lamper, lampekupler og ledningsopplegg er bevart.
- et kulturminne i de indre bygder av Agder Sveindal museum
Åpningstider Muséet er åpent hver dag fra 1. juli til 15. august, fra kl. 13 til 16. Søndager fra siste del av juni og ut sesongen er åpningstida kl 12 til 16. Utenom denne tida kan en få omvisning etter avtale med Elisabeth Haaland, tlf. 38 28 05 36. Inngangspriser Voksne - kr 30 Barn & ungdom under 18 - Gratis Grupper, voksne, mer enn 10 personer - 50% Grupper, skolebarn o.l. - Etter avtale
Et lite utvalg bilder
Her ligger det
Ta en virtuell tur rundt på muséet! Med 360panorama-bilder kan du se deg rundt til alle kanter mens du går rundt. Bruk mus eller piltaster for å dreie deg rundt, og zoom inn og ut med scrollehjulet (eller Shift/Ctrl). Gå til neste bilde ved å klikke på en “hotspot”-pil. Best resultat får du hvis klikker knappen for “full screen”.
360 360