Bruk knappene nede til venstre for kontroll. X'en til h°yre lar deg f.eks. veksle mellom full skjerm og vindu.
Zoom inn/ut med Shift/Ctrl.